Upravni odbor Šibenske narodne glazbe

UPRAVNI  ODBOR  ŠIBENSKE  NARODNE  GLAZBE

 

 Članak 26. STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE 

Upravni odbor je izvršno tijelo ŠNG koje u razdoblju između dviju sjednica Skupštine upravlja i rukovodi radom ŠNG u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Upravni odbor čine predsjednik i potpredsjednik ŠNG i još 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

 

UPRAVNI  ODBOR  ŠIBENSKE  NARODNE  GLAZBE

 

PREDSJEDNIK

Jere Pancirov

 

POTPREDSJEDNIK

Denis Junaković

 

TAJNIK

Angela Đelalija

 

OSTALI ČLANOVI 

Denis Radačić

Julija Lambaša

Dean Petković

Zoran Šimac

Mario Unić

Jeronim Bumbak


 

NADZORNI  ODBOR  ŠIBENSKE  NARODNE  GLAZBE

 

Članak 34. STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

Nadzorni odbor ŠNG provjerava:

  • poštivanje zakona, Statuta i općih akata Šibenske narodne glazbe, te odluka Skupštine,
  • raspolaganje imovinom Šibenske narodne glazbe.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine s tim da mogu biti ponovno birani.

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Gulin Darko

Boris Štrkalj

Joško Baljkas


 

SUD  ČASTI  ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

 

Članak 36.STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE

Sud časti ŠNG rješava eventualne sporove i sukobe među članovima udruge, štiteći tako interese ŠNG kao cjeline, te štiteći tradiciju i ime Šibenske narodne glazbe. Članovi Suda časti biraju se na 4 godine s tim da mogu biti ponovno birani.

 

ČLANOVI SUDA ČASTI

Nikolina  Kapitanović

Valerka  Radečić

Ljubo Šokota

 

STATUT ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE