Uprava

PREDSJEDNIK
Mario Paić

POTPRESJEDNIK
Ivo Peter Kapitanović

TAJNIK
Mate Skračić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Branka Ninić, Gordana Pavić, Denis Radačić, Marijan Kuvačić, Ivica Čuzela, Božidar Lapov

DIRIGENT
Mo. Damir Marušić