Članovi Šibenske narodne glazbe

DIRIGENT


Damir  Marušić

 

 

FLAUTA 


 

Valerka  Radečić

Iva  Gulin

Nina  Stančić

Nikolina  Kapitanović

Tonka  Kapitanović

Katarina  Žaja

Marta  Miškić

 

 

KLARINET  


Dean  Petković

Domagoj  Bujas

Bepo  Batinica

Kristina Čaleta

Angela  Gulin

Nika  Fatulin

Petra  Bilić

Marta  Burazer

Franka  Štrkalj

Zoran  Baljkas

Lara  Ćuzela

Niko  Meić

 

 

BAS  KLARINET


Ante  Gulin

 

 

OBOA


Tanja  Raić

 

 

ALT  SAKSOFON 


Branka  Ninić

Julija  Lambaša

Lovre  Radačić

Boris  Plazibat

Bianka  Vrcić

 

TENOR  SAKSOFON  


Ivo  Peter  Kapitanović

Mario  Paić

Željko  Andrić

 

 

BARITON  SAKSOFON


Zoran  Šimac

 

 

TRUBA


Boris  Štrkalj

Joško  Baljkas

Pere  Kronja

Denis  Junaković

Marijan  Kuvačić

Mario  Unić

Pere  Sekso

Jeronim  Bumbak

Matej  Vukić

Dunko  Jurković

Ante  Bumbak

Roko  Paić

 

 

TENOR


Roko  Zorić

 

 

HORNA


Mara  Zorić

 

 

TROMBON


Denis  Radačić

 

 

BAS


Jere  Pancirov

Luka  Mrša

 

 

UDARALJKE


Darko  Gulin

Ljubo  Šokota

Neven  Vučenović

Ivica Ćuzela

Božo  Lapov

Joso  Palinić

Toni  Malenica

Filip  Laća

 

 

BAS  GITARA


Denis  Jakovljević

 

 

KLAVIJATURE


Gordana  Pavić